Koronastatus i Bjørnafjorden kommune veke 50

Bjørnafjorden kommune rapporterer koronastatus til Statsforvaltaren kvar veke.
Rapporten inneheld mellom anna smittetal, risikovurdering, aktuelle tiltak og status for vaksinasjonsarbeidet.

Smitte

Det blei registrert 126 nye smitta (PCR-testar ved teststasjonen) i Bjørnafjorden kommune i veka som gjekk. Dette er det høgaste talet på smitta i løpet av ei veke i kommunen vår (121 i veke 49).

Vi har fått påvist det første omikrontilfellet - ved innreise frå utlandet.

Alder:

 • 56 barn og unge, i alderen 0 til 17 år.
 • 74 vaksne (over 18 år).

Vaksinasjonsstatus:

 • 31 % av dei smitta er fullvaksinerte, 13 % delvis vaksinerte og 55 % uvaksinerte.

Kor blei dei smitta?

 • 51 % er smitta i husstanden, 11 % på fritida, 10 % gjennom utbrot i skule, 5 % på jobb.   

Kjend eller ukjend smitteveg?

 • 25 % har ukjend smitteveg. 75 % av dei smitta har kjend smittekjelde.

Risikovurdering

 • Det er høge smittetal. Vi har auka sjukefråvær i fleire tenester (helse, barnehage, skule) og stort press på tenestene.
 • Vi har ingen utbrot i institusjonar.
 • Vi følgjer utviklinga nøye saman med omegnskommunane våre, Statsforvaltaren og helseføretaka for å samordne anbefalingar og tiltak i vår felles bu- og arbeidsregion.

Tiltak

Vi har hatt tett samordning i bergensregionen dei siste vekene. Kommuneoverlegane i fleire av nabokommunane til Bergen vedtok ny lokal forskrift 15.12. om smittekaranteneplikt også for barn/unge under 18 år, som er andre nærkontaktar. Forskrifta gjeld tom. 21.12.2021. og er lik nabokommunane sine nye lokale forskrifter.

Les også:

Slik går du fram for å ta koronatest

Kva gjer du ved symptom på luftvegsinfeksjon? Råd om du eller barnet ditt er sjuke.

Vaksinasjon

3. dose-koronavaksinering:

 • 3. dosevaksinering av utsette grupper er i hovudsak ferdig.
 • Ca. 90 % av personar over 65 år har fått 3. dose.

Spesielle utfordringar knytt til vaksinering:

 • Vi kan ikkje vaksinere raskare med 3. dose enn tidsintervalla tillet. Der må vere 4,5 månader mellom andre og tredje dose.

Slik bestiller du koronavaksine

Influensavaksine: 

Influensavaksineringa er òg i hovudsak ferdig. Restdosane går til fastlegane for restvaksinering.

Testing

 • 776 PCR-testar tatt ved teststasjonane i veke 50. Talet aukar med minkande tilgang på sjølvtestar.
 • Tilgangen på smittevernutstyr er god, men vi har utfordringar med å skaffe nok hurtigtestar. Etterspørselen er svært stor med så mykje smitte i kommunen. Det er no berre ved nyoppståtte symptom vi deler ut hurtigtestar, ikkje til nærkontaktar som allereie skal vere i karantene og ta PCR-test.

 

 

 

 

Til toppen