Koronastatus i Bjørnafjorden kommune veke 51

Bjørnafjorden kommune rapporterer koronastatus til Statsforvaltaren kvar veke.
Rapporten inneheld mellom anna smittetal, risikovurdering, aktuelle tiltak og status for vaksinasjonsarbeidet.

Smitte

Det blei registrert 71 nye smitta (PCR-testar ved teststasjonen) i Bjørnafjorden kommune i veka som gjekk. Dette er ein markant nedgang frå 126 smittetilfelle veka før.
Vi har fått fem nye omikrontilfelle - alle ved innreise frå utlandet. Så langt har vi registrert seks omikrontilfelle totalt i Bjørnafjorden.

Alder:

 • 21 barn og unge, i alderen 0 til 17 år.
 • 50 vaksne (over 18 år). Ingen av dei smitta smitta i veke 51 er over 65 år. Det ser altså ut til at 3. vaksinedose fungerer godt mot Delta-varianten av viruset.

Vaksinasjonsstatus:

 • 39 % av dei smitta er fullvaksinerte, 6 av desse har fått 3. dose. 1 person er delvis vaksinert og 59 % uvaksinerte.

Kor blei dei smitta?

 • 45 % er smitta i husstanden, 17 % på fritida, 8 % på skule/barnehage, 4 % på annan arbeidsstad.   

Kjend eller ukjend smitteveg?

 • 25 % har ukjend smitteveg. 75 % av dei smitta har kjend smitteveg.

Risikovurdering

 • Middels risiko.
 • Det er høge smittetal. Vi har auka sjukefråvær i fleire tenester (helse, barnehage, skule) og stort press på tenestene.
 • Vi har ingen utbrot i institusjonar.
 • Det ser ut til at Delta-bølgja er på retur. Vi har så langt fått seks omikrontilfelle, alle frå utlandet, og forventar at det kan kome ei omikronbølgje, slik FHI har varsla.
 • Vi følgjer utviklinga nøye saman med omegnskommunane våre, Statsforvaltaren og helseføretaka for å samordne anbefalingar og tiltak i vår felles bu- og arbeidsregion.

Tiltak

Vi følgjer dei nasjonale tiltaka i forskrift og rettleiingar.

Les også:

Slik går du fram for å ta koronatest

Kva gjer du ved symptom på luftvegsinfeksjon? Råd om du eller barnet ditt er sjuke.

Vaksinasjon

3. dose-koronavaksinering:

 • 3. dosevaksinering av utsette grupper er i hovudsak ferdig.
 • Ca. 90 % av personar over 65 år har fått 3. dose.

Spesielle utfordringar knytt til vaksinering:

 • Vi kan ikkje vaksinere raskare med 3. dose enn tidsintervalla tillet. Der må vere 4,5 månader mellom andre og tredje dose.
 • Vi vaksinerte litt over 700 personar på massevaksinering 22. desember, men hadde kapasitet til 1000.

Slik bestiller du koronavaksine

Influensavaksine: 

Influensavaksineringa er òg i hovudsak ferdig. Restdosane går til fastlegane for restvaksinering. 

Testing

 • Teststasjonane i Bjørnafjorden kommune er opne som vanleg frå 27. desember. Sjå: Bestill test på teststasjonen 
 • Tilgangen på smittevernutstyr er god, men vi har utfordringar med å skaffa nok hurtigtestar - etterspørselen er svært stor med så mykje smitte i kommunen. Dei siste vekene har hurtigtestar vore prioriterte kritisk helsepersonell og elles etter samråd med lege.
 • Vi har fått nye leveransar av hurtigtestar. Desse vil bli leverte ut til legekontor, teststasjon og andre hentestader i kommunen i løpet av tysdag 28. desember. Nærkontaktar til påviste smittetilfelle og personar med symptom kan hente to testar. Testane er gratis.
  Sjå: Hurtigtest og hentestader i Bjørnafjorden kommune

 

 

 

 

Til toppen