Koronaviruset trivst best når vi gløymer det


Sjølv om store delar av befolkninga no er vaksinert og myndigheitene har sagt at vi er i ein normalsituasjon, er det dessverre ein god del smitte i skulane våre. Førebels har det vore snakk om enkelttilfelle, og ikkje utbrot, men koronaviruset smittar lett om vi gløymer å følgje grunnleggande smittevernråd.

Hjelp oss å hindre utbrot!

Vask hendene godt og ofte. Hald deg og barnet ditt heime frå barnehagen eller skulen ved sjukdom. Barnehagane og skulane vil ha låg terskel for å sende heim barn med luftvegssymptom.


  

  

Til toppen