Nyheit! No kan alle over 12 år få koronavaksine på apoteket

Mange skal utanlands på ferie i sommar, og treng koronasertifikat ved innreise. Koronasertifikatet viser om du har fått koronavaksine og/eller har fått påvist og registrert korona med PCR-test. Krava til koronasertifikatet kan variere frå land til land, så det er viktig at du undersøkjer kva som gjeld før avreise.
 

Sjå: Dette gir gyldig koronasertifikat (helsenorge.no)

Manglar du ein vaksinedose?

Tidlegare har vaksine på apoteket berre vore eit tilbod for dei over 18 år, men no blir dette tilgjengeleg for alle over 12 år.
Bjørnafjorden kommune har avtale om koronavaksinasjon med fire apotek i kommunen. 
Ved apoteka kan du velje mellom fleire dagar og tidspunkt.
Alle personar over 12 år kan få vaksine på apoteka, med unntak av dei som skal ha ein femte dose på grunn av alvorleg sjukdom. 

Koronavaksine er gratis.

Sjå oversikt over kven som kan ta koronavaksine, kor mange dosar, intervall mellom dosane og korleis du går fram for å bestille.

Desse apoteka gir koronavaksine

NB! Dersom barnet ikkje har eigen bank-ID til å gjennomføre timebestilling på nett, må føresette ringe det aktuelle apoteket for å bestille time.

Viktig informasjon før du skal ut og reise

Det er store variasjonar i kva kvart enkelt land krev av dokumentasjon for innreise. Du må setje deg inn i innreisereglane som gjeld for landet du skal reise til.  
Sjekk UD sin app Reiseklar, der finn du oppdatert reiseinformasjon til dei fleste land. 

Slik hentar du ut koronapasset for barn under 16 år. Barn over 16 år må hente ut koronapasset sitt sjølv.

Sjå også: Sjekkliste for deg som skal ut og reise med koronasertifikat (helsenorge.no)

Til toppen