Teststasjonane stenger dørene frå 1. juli

Teststasjonen i Røde Kors-huset i Kolskogen stenger dørene 1. juli, men kan opnast att ved behov. Midtsiden Helse- og omsorgsdepartementet har avgjort at koronateststasjonane kan avviklast frå 1. juli. Siste dag i Kolskogen er derfor torsdag 30. juni. Teststasjonen i Eikelandsosen stengde tidlegare i år.

I praksis betyr dette at PCR-testing i samband med reise/koronasertifikat etter 1. juli må tas hos ein privat aktør mot betaling. Legekontor og legevakt kan PCR-teste pasientar når dette er nødvendig av medisinske årsaker.

Siste dag for testing ved teststasjonen i Røde Kors-huset i Kolskogen er torsdag 30. juni kl. 13.30-15.30. 

Bjørnafjorden kommune har framleis avtale om leige av Røde Kors-huset i Kolskogen ut oktober, og er klare til å starte opp att teststasjonane ved behov. Testkapasiteten skal då ligge på tilsvarande éin prosent av folketalet (om lag 250 personar i veka), med moglegheit for å oppskalere til fem prosent (1250 personar i veka).

Korona- og vaksinetelefonen, tlf. 475 08 412 vil vere open som normalt i sommar: måndag og torsdag, kl. 13.30-15.30.

Framleis hurtigtestar

Hurtigtestar skal framleis vere lett tilgjengelege på legekontora og andre offentlege hentestader. Her kan du hente gratis hurtigtestar.

Sjå også: Koronainformasjon for Bjørnafjorden kommune: Testing, vaksine og råd

Til toppen