Ta koronavaksine

Mufid Manjun, Unsplash Dei fleste kan få tilbod om koronavaksine hos fastlegen sin. Alle over 12 år kan òg ta koronavaksine ved eitt av apoteka som tilbyr dette. Koronavaksine er gratis.

Bestill time til vaksine hos fastlegen din

Ta kontakt med legekontoret på vanleg måte for å bestille time til vaksinasjon. Dei fleste legekontor i Bjørnafjorden kommune tilbyr koronavaksine. 

Dersom du ikkje kan få hos fastlegen din, kan du ta kontakt med Moberg legesenter eller Eikelandsosen legekontor for koronavaksine, eller bestille på apotek.

Ønskjer du koronavaksinen Nuvaxovid? Les meir her

Bestill time til vaksine på apotek

Bjørnafjorden kommune har avtale om koronavaksinasjon med fire apotek i kommunen. Ved apoteka kan du velje mellom fleire dagar og tidspunkt. Du kan bestille på nett eller telefon.
Alle personar over 12 år kan få vaksine på apoteka, med unntak av dei som skal ha ein femte dose på grunn av alvorleg sjukdom. For femte vaksinedose, kontakt fastlegen eller eitt av dei kommunale legekontora: Moberg legesenter eller Eikelandsosen legekontor.

NB! Dersom barnet ikkje har eigen bank-ID til å gjennomføre timebestilling på nett, må føresette ringe det aktuelle apoteket for å bestille time.

Kven kan få koronavaksine og kor?

5-11 år
 • To dosar Pfizer-vaksine (barnedose)
 • Dose 2 minimum 3 veker etter dose 1. (Anbefalt intervall mellom vaksinedosar: 8-12 veker. Anbefalt intervall etter koronainfeksjon: 12 veker). 
 • Dose 3 berre for barn ved immunsupprimert tilstand, minst 4 veker etter dose 2, etter vurdering av barnelege
 • Begge foreldre må signere samtykkeskjema
 • Koronavaksine er gratis

For vaksine, ta kontakt med Os helsestasjon, tlf. 56 57 51 64

Les også: Koronavaksine til barn 5-11 år

12-17 år
 • To dosar Pfizer-vaksine
 • Dose 2 minimum 3 veker etter dose 1. (Anbefalt intervall mellom vaksinedosar: 8-12 veker. Anbefalt intervall etter koronainfeksjon: 12 veker). 
 • Dose 3 berre for ungdom ved immunsupprimert tilstand, minst 4 veker etter dose 2, etter vurdering av barnelege. 
 • Koronavaksine er gratis

NB! Under 16 år: Begge foreldre må signere samtykkeskjema (last ned og skriv ut)

For vaksine, bestill time på eitt av apoteka som tilbyr vaksine eller ta kontakt med fastlegen. 
Dersom barnet ikkje har eigen bank-ID til å gjennomføre timebestilling på nett, må føresette ringe det aktuelle apoteket for å bestille time.

Barn og unge treng berre to vaksinedosar eller éin dose + gjennomgått infeksjon påvist med PCR-test for uavgrensa EU-koronasertifikat.

18-74 år
 • Tre dosar vaksine (Pfizer eller Moderna)
  • Dose 2 minst 3 veker etter Pfizer eller 4 veker etter Moderna
  • Dose 3 minst 20 veker etter dose 2
   • Unntak for personar med immunsupprimert tilstand: minst 4 veker etter dose 2, etter vurdering av fastlege/sjukehuslege.

Koronavaksine er gratis.

Dose 4/5 berre for personar ved alvorleg immunsupprimert tilstand: minst 3 månadar etter dose 4. Ta kontakt med fastlegen eller Moberg legesenter eller Eikelandsosen legekontor.

For vaksine, ta kontakt med fastlegen eller bestill time ved eit apotek som tilbyr vaksine. For 5. dose, ta kontakt med Moberg legesenter eller Eikelandsosen legekontor.

75 år +
 • Fire dosar (2. oppfriskningsdose) er anbefalt for personar frå 75 år, sjukeheimsbebuarar og eldre med heimeteneste: minst 4 månader etter dose 3, og minst 3 veker etter gjennomgått koronainfeksjon.
 • Dose 5 berre for personar ved alvorleg immunsupprimert tilstand: minst 3 månadar etter dose 4. Ta kontakt med fastlegen eller Moberg legesenter eller Eikelandsosen legekontor.

Koronavaksine er gratis.

For vaksine, ta kontakt med fastlegen eller bestill time ved eit apotek som tilbyr vaksine. For 5. dose, ta kontakt med Moberg legesenter eller Eikelandsosen legekontor.

 • Det skal gå minimum 3 veker mellom covid-19-infeksjon (avisolering) og ein vaksinedose (helst 3-6 månader).
 • Det bør gå minimum 1 veke mellom koronavaksine og andre vaksinar (influensa, HPV, osb.)
 • Kombinasjon av Pfizer-vaksine og Moderna-vaksine går heilt fint.

Har du spørsmål om koronavaksine?

Ring vaksinasjonskontoret i Bjørnafjorden på telefon 913 58 649, måndag og torsdag, kl. 13.30-15.30.

Les meir om koronavaksine på Folkehelseinstituttet sine nettsider
 

Til toppen