Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Leige av Os idrettshall og Fjorden arena

Prisane for lag, organisasjonar og skular blir vedtatt av Bjørnafjorden kommunestyre i desember kvart år. Dei gjeld for eitt år.

Du finn dei i

avgiftsbudsjettet for Bjørnafjorden kommune

Prisar for privatpersonar blir bestemt av Os idrettspark og Fjorden arena. Ta kontakt med dei.

Kontakt

Tom Leonsen
Til toppen