Fotball og handball

Heia Stjernelaget og Gull-laget!

Fotball

Stjernelaget Søre Neset: Spelar turneringar i Stjerneserien. Ope for begge kjønn.
Trening på Søre Neset idrettsplass kvar onsdag kl. 17-18.30 og i gymsalen på Søre Neset skule kvar fredag kl. 18 om vinteren.

Riku Tikkanen er hovudtrenar og Marit Færevik Gjerde er hjelpetrenar.

For meir informasjon, ta kontakt med oppmann Kristine B. Tikkanen på telefon 92 44 70 73 eller e-post

Handball

Gull-laget: Spelar i serie og på landsturneringar. Ope for begge kjønn.
Trening i Oshallen kvar måndag kl. 18-19, frå skulestart til april.

For meir informasjon, ta kontakt med Grethe Søviknes på telefon 901 78 048 eller e-post