Torsdagsklubben

Aktiv, sosial og inkluderande møtestad for menneske med nedsett funksjonsevne. Vi møtast annankvar torsdag i Kløvertun, men reiser ofte på tur og besøk rundt om i Bjørnafjorden og nabokommunane.  
Klubben har 57 medlemmar, inkludert nokre frå Tysnes kommune.

Sjå Torsdagsklubben sitt program for hausten 2020 (PDF, 2 MB)

Døme på aktivitetar

 • Dags- og helgeturar i Bjørnafjorden og nabokommunane
 • Besøk hos organisasjonar og bedrifter i nærområdet
 • Hagebesøk med grilling og musikk hos osingar med fine hagar
 • Torsdagsklubben arrangerer konsertar i Kløvertun, Varafjell ressurssenter, på hagefestar, Kuhnletunet og Oseana kunst- og kultursenter
 • Stor basar i Kløvertun ein gong i året
 • Gardsbesøk
 • Førstehjelpskurs
 • Kunstnariske aktivitetar
 • Jole- og påskeverkstad
 • Rebusløp, bowling, ringdans, sittedans, karneval, julebord og mykje, mykje meir

Torsdagsklubben er sjølvsagt hjarteleg til stades i 17. mai-toget på Osøyro.

Mål for Torsdagsklubben

 • Å vere ein trygg sosial arena
 • Å auke sosiale ferdigheiter.
 • Å skape samhald
 • Å integrere den enkelte i lokalsamfunnet
 • Medverknad
 • Å gje medlemmane ansvar for drift av eigen klubb
 • Å skape ein felles arena for tenesteytarar

Kontakt

Bente Borghild Hauge
Leder
Mobil: 988 34 751
Til toppen