Tilskotsordningar i samband med korona

Det er oppretta fleire tilskotsordningar for næringslivet i samband med koronakrisa. På regjeringa.no finn du alltid dei oppdaterte ordningane. 

Klikk her for meir informasjon

KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING FOR LOKALE VERKSEMDER

Bjørnafjorden kommune har fått tildelt kr. 1.372.000 i ei ny tildelingsrunde vedtatt på Stortinget 21. desember 2021. Midlane er lyst ut med mål om å hjelpe situasjonen til den delen av næringslivet som igjen er ramma av nye smitteverntiltak. Servering, uteliv, underholdning og overnattingsbransjen vil bli prioritert, men også andre kan søkje.

Støtta blir gitt med eit grunnbeløp i tillegg til eit beløp rekna ut frå tal årsverk i verksemda. Informasjon om tilsette må difor vere med i søknaden, i tillegg til kor mykje støtte verksemda har mottatt tidlegare i 2021.

Gå til søknadsskjema

Søknadsfrist er søndag 16. januar 2022. 
Utbetaling vil etter planen vere i den påfølgande veka.

Til toppen