Nød- og vakttelefonar

Nødtelefonar
Nødtelefonar Telefon
Brann 110
Politi 112
Medisinsk nødhjelp 113
Legevakt 116 117
Psykososialt kriseteam 475 12 120
Vakthavande brannbefal/miljøberedskap 915 68 590
Politiet 02800
Beredskapsvakttelefon 915 68 590
Barn og familie
Barn og familie Telefon
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Barnevern dagvaktstelefon 901 82 850
Barnevernsvakta i Bergen 55 36 11 80
Bekymringstelefon for unge med avhengigheitsproblem 948 42 068
Natteravnene Os 900 56 636
Helse og velferd
Eldre Telefon
Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon 800 30 196
Vakttelefon heimehjelp (kl. 15-08) 982 34 480
Teknisk
Teknisk Telefon
Teknisk vakt Bjørnafjorden 982 34 440
Vakthavande brannbefal/ miljøberedskap 915 68 590
Viltskade og veterinærvakt
Dyr Telefon
Viltskade 02 800
Veterinærvakt store dyr 480 72 122
Veterinærvakt små dyr 820 90 060
Til toppen