Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Tal og fakta om Bjørnafjorden kommune

Kontaktinformasjon og opningstider

 

Folk

 

Areal

 • Areal: 519  km2
 • Ferskvatn: 30 km2
 • Kystline: 355,3 km
 • Grenser til: Bergen, Samnanger, Kvam, Tysnes, Kvinnherad
 • Høgaste fjell: Tveitakvittingen (1299 m.o.h.)
 • Største innsjø: Skogseidvatnet 5,28 km2

 

Næringsliv

 • 1093 bedrifter
 • 11 gasellebedrifter (2018)
 • Eide Fjordbruk AS er Årets gaselle 2018 i Hordaland og Noreg

 

Hus og hytter

 • Husstandar: 7765
 • 7274 einebustader, 769 leilegheiter
 • 1521 hytter

 

Veg

 • 171 km kommunal veg
 • 148 km fylkes- og riksveg

 

Skule og barnehage 

 • 17 barneskular (14 kommunale, 3 private), 3 ungdomsskular og 4 vidaregåande skular (3 fylkeskommunale, 1 privat)

 • 24 barnehagar (8 kommunale, 16 private)

 

Kyrkjer

 • 7 kyrkjebygg
 • 13 kyrkjegardar

 

Fritid

 • Over 265 frivillige lag og organisasjonar registrerte i Frivillighetsregisteret
 • 3 svømmehallar, 6 innandørs hallar/gymnastikksalar, 18 fotballbanar, 23 ballbingar, 11 sandvolleyballbanar, 7 skytebanar, 1 friidrettsanlegg, 1 motorcrossbane, 2 lysløyper, 2 skiskyttaranlegg, 1 ridehall

 

Administrasjon

 • Tilsette i kommunen: Om lag 1700
 • Administrasjonsmålform: Nynorsk
 • Kommunesenter: Osøyro

 

Attraksjonar

 

Natur- og friluftsliv

30 friluftsområde: Turområde, badeplassar, båthamner osb.:

 

Bibliotek

To folkebibliotek: Eitt på Os og eitt i Eikelandsosen

 • 36 000 titlar i boksamlinga i Os, 21 000 i Eikelandsosen
 • 51 892 besøk på Os folkebibiliotek i 2018 – meir enn to besøk per innbyggar!
 • 42 000 utlån av bøker og andre medium i Os i 2018
 • 804 barn frå 1.-7. trinn er med på Sommarles-kampanjen 2019
Til toppen