Tal og fakta om Bjørnafjorden kommune

Kontaktinformasjon og opningstider

 

Kommunane Os og Fusa blei slått saman til Bjørnafjorden kommune den 1. januar 2020. Her finn du tal og fakta om Bjørnafjorden.  

Sjå kart

Folk

 

Areal

 • Areal: 519  km2
 • Ferskvatn: 30 km2
 • Kystline: 355,3 km
 • Grenser til: Bergen, Samnanger, Kvam, Tysnes, Kvinnherad
 • Høgaste fjell: Tveitakvittingen (1299 m.o.h.)
 • Største innsjø: Skogseidvatnet 5,28 km2

 

Næringsliv

 • 1093 bedrifter
 • 11 gasellebedrifter (2018)
 • Eide Fjordbruk AS er Årets gaselle 2018 i Hordaland og Noreg

 

Hus og hytter

 • Husstandar: 7765
 • 7274 einebustader, 769 leilegheiter
 • 1521 hytter

 

Veg

 • 171 km kommunal veg
 • 148 km fylkes- og riksveg

 

Skule og barnehage 

 • 17 barneskular (14 kommunale, 3 private), 3 ungdomsskular og 4 vidaregåande skular (3 fylkeskommunale, 1 privat)

 • 24 barnehagar (8 kommunale, 16 private)

 

Kyrkjer

 • 7 kyrkjebygg
 • 13 kyrkjegardar

 

Fritid

 • Over 265 frivillige lag og organisasjonar registrerte i Frivillighetsregisteret
 • 3 svømmehallar, 6 innandørs hallar/gymnastikksalar, 18 fotballbanar, 23 ballbingar, 11 sandvolleyballbanar, 7 skytebanar, 1 friidrettsanlegg, 1 motorcrossbane, 2 lysløyper, 2 skiskyttaranlegg, 1 ridehall

 

Administrasjon

 • Tilsette i kommunen: Om lag 1700
 • Administrasjonsmålform: Nynorsk
 • Kommunesenter: Osøyro

 

Attraksjonar

 

Natur- og friluftsliv

30 friluftsområde: Turområde, badeplassar, båthamner osb.:

 

Bibliotek

To folkebibliotek: Eitt på Os og eitt i Eikelandsosen

 • 36 000 titlar i boksamlinga i Os, 21 000 i Eikelandsosen
 • 51 892 besøk på Os folkebibiliotek i 2018 – meir enn to besøk per innbyggar!
 • 42 000 utlån av bøker og andre medium i Os i 2018
 • 804 barn frå 1.-7. trinn er med på Sommarles-kampanjen 2019
Til toppen