Prosjekt i Bjørnafjorden kommune

Prosjekt i Bjørnafjorden kommune
Prosjekt Prosjektleiar E-postadresse Telefonnummer Prosjektnummer
Baldersheim snuplass/ busslomme Øystein Havsgård  Send e-post 404 15 560 7270
Borgafjellet barneskule Ole Håkon Sælen Send e-post 932 14 735 2270
Borgavegen - vatn/avløp/veg Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 8560
Brugata - vatn/avløp Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 8225
E39 - vatn/avløp Anita Karlsen Send e-post 900 10 774 8100
Fusavika - slamavskiller og utsleppsledning Mats Frank Send e-post 986 53 280 9160
Grantun bufellesskap (om-/påbygging) Per Rosvoll Send e-post 992 92 141 3550
Halhjem reinseanlegg - ombygging og overføring avløp til OHARA Siril Langhelle Send e-post 992 50 438 9200
Hatvikvegen - vatn/avløp Lene J. Nordstrønen Send e-post 926 18 934 8130
Hegglandsdalsvegen frå Heien til Borgavegen Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 8490
Hegglandsdalsvegen, etappe 2 og 3 - vatn/avløp Mats Frank Send e-post 986 53 280 8610
Hjelpemiddellager/base Open omsorg/sjukeheimspl. Frankie T. Gindl Send e-post 481 86 392 2000
Jettegryto barnehage Eivind Holmedal Send e-post 480 31 683 2300
Kjøkkenløysing på Luranetunet Ole Håkon Sælen Send e-post 932 14 735 3760
Kuvågen - pumpestasjon (avløp) Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 9130
Kysthospitalet - pumpestasjon (avløp) Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 9140
Landboden - vatn/avløp/veg Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 9220
Lepsøyvegen/Trolldalen - GS-veg/fortau Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 7200
Lunde barneskule - opprusting  Ole Håkon Sælen Send e-post 932 14 735 2596
Lyssandtræ - pumpestasjon (avløp) Siril Langhelle Send e-post 992 50 438 9150
Mobergshaugen - fjerne asbestrør/avløpsløsning Lene J. Nordstrønen Send e-post 926 18 934 9110
Nilsavegen/Trolldalen - GS-veg/fortau Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 7201
Nordmarka - vatn/avløp Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 8550
OHARA - avløpsreinseanlegg Grete Nesheim Send e-post 900 91 432 9100
Osdalen del 3 og 4 - vatn/avløp Siril Langhelle Send e-post 992 50 438 8120
Parkering i fjell Frankie  T. Gindl  Send e-post 481 86 392 7261
Parkeringsanlegg (Os sentrum) Frankie  T. Gindl  Send e-post 481 86 392 7260
Parkeringsløysning Osøyro Agnete Haugland Send e-post 952 31 442 7263
Revsåsen - kommunal veg Per Martin Sælen Send e-post 469 44 830 7244
Skjelbreid - forsterka vannforsyning Magnus Reiakvam Send e-post 476 37 918 8140
Solstrandsområdet - Kuhnle, overføring avløp til OHARA Anita Karlsen Send e-post 900 10 774 9240
Sperrevikvegen - prosjektering Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 7243
St.Hanshaugen - nytt høgdebasseng for vatn Anita Karlsen Send e-post 900 10 774 8410
Stallabrotvegen - utviding Øystein Havsgård Send e-post 404 15 560 7242
Steinavikjo strandpark- Baldersheim Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 4020
Steindalsvatnet - dam (vassforsyning) Per Martin Sælen Send e-post 469 44 830 8150
Strandvik reinseanlegg Øystein Havsgård Send e-post 404 15 560 9180
Stølsvegen - fjerne asbestrøyr Lene J. Nordstrønen Send e-post 926 18 934 9120
Søfteland bufellesskap Frankie  T. Gindl  Send e-post 481 86 392 2010
Øvre Varåsen - nytt fortau, m.m Agnete Haugland Send e-post 952 31 442 7230
Ådnavika reinseanlegg Øystein Havsgård Send e-post 404 15 560 9170
Åsen ny veg  (Åsen - Helleskaret) Per Martin Sælen Send e-post 469 44 830 7240
Til toppen