Søk etter sak

Har du saksnummeret og/eller gards- og bruksnummeret klart?

Søk etter sak

Du kan søke etter saker frå april 2010 og fram til i dag. Eldre arkivsaker er ikkje tilgjengelege elektronisk, men vi kan søke dei opp for deg.
Dersom du ønskjer å lese ei sak datert før april 2010, må du først søke om innsyn

Når kan du vente å få svar på søknaden din?

Som hovudregel er behandlingsfristen 3 veker for byggetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 veker for meir omfattande saker. Sjå oversikt over når du kan vente svar på ulike typar søknader.

Til toppen