Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Kontakt byggesaksavdelinga

Byggesaksavdelinga har telefonvakt 

  • Måndag kl. 12-1430
  • Onsdag kl. 12-1430
  • Fredag kl. 9-1130 og kl. 12-1430

Dersom du ringer Kommunetorget på 56 57 50 00 til desse tidene og ber om å få snakke med Byggesak, blir du sett over til den som har vakt. 

Til desse tidene har byggesaksavdelinga saksbehandlarar på plass både på Os og i Eikelandsosen. 

Førebu møtet, spar tid

Det mest effektive, både for deg som innbyggar og for saksbehandlarane, er at du ringer inn i god tid på førehand og avtalar tid for rettleiing.

Dersom du ringer eller møter opp på Rådhuset utan avtale utanom desse tidene, kan Kommunetorget ta i mot beskjed. Legg igjen namn, telefonnummer, adresse, gards- og bruksnummer og kva saka  gjeld. Kommunetorget melder vidare, og ein saksbehandlar tek kontakt med deg. 

Du finn telefonnummer og e-postadressar til alle saksbehandlarar og leiarar på bjornafjorden.kommune.no. I konkrete saker kan du ta direkte kontakt innanfor normal arbeidstid med den som behandlar saka di.

Du kan òg sende spørsmål på e-post til byggesak@bjornafjorden.kommune.no. 

Til toppen