Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Når kan du vente å få svar på søknaden din?

Som hovudregel er behandlingsfristen 3 veker for byggetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 veker for meir omfattande saker.

Vi reknar saksbehandlingstida frå vi mottar ein fullstendig søknad med all nødvendig dokumentasjon. Dersom det tar uforholdsmessig lang tid før du kan få svar i ei sak, vil vi gi deg informasjon om dette.

Når kan du vente svar på søknaden din?
Du søker om Du kan vente svar innan
Møte med saksbehandlar for å førebu søknad (førehandskonferanse) 2 veker
Igangsettingsløyve 3 veker
Mellombels bruksløyve 3 veker
Ferdigattest 3veker
Byggetiltak der alle vilkår er oppfylte og det ikkje er nødvendig med uttale eller samtykke frå ein annan myndigheit (til dømes Vegvesenet) 3veker
Rammeløyve 12 veker
Omfattande byggetiltak, med og utan dispensasjon frå reguleringsplan 12 veker

Kontakt

Byggesaksavdelinga
Telefon: 56 57 50 00
Til toppen