Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Kart

 For alle karttenester gjeld følgjande:

  • Flyfoto og scanna arealplanar er omtrentlege og kan ha store avvik.
  • Du kan ikkje legge flyfoto til grunn for plassering av eigedom i terrenget. 
  • Vatn- og avløpsdata må ikkje brukast for graving utan påvisning fra leidningseigar.
  • Bjørnafjorden kommune er ikkje ansvarleg for feil bruk av kartet.
  • Dersom du skal bruke kartutskrift som vedlegg til søknad, må utskrifta ha påført rutenett og kartet må vere i rett målestokk.

Sjå kart 

Til toppen