Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Kartbutikken

Kartbutikken er kommunen sin nettbutikk der vi legg ut varer og tenester innan området eigedomsinformasjon, kart- og plandata. 

Bruk denne tenesta dersom du skal sende eigedomsopplysningar eller kart som elektroniske dokument. Tenesta er open for alle, og du kan betale med kredittkort. 

Skal du berre sjå kart frå kommunen, treng du ikkje kjøpe dei. Her kan du sjå kart.

Gå til kartbutikken

  • Klikk på aktuelt produktnamn for å lese meir om produkta.
  • Data blir levert direkte fra kommunen sine originale kartbasar.
  • Du kan sjølv velje om leveransen skal skje på sosi- og/eller dxf-format. 
  • Innan kort tid vil du motta ein e-post som stadfestar bestillinga di.
  • Deretter vil du få ein e-post med dei bestilte data som vedlegg.
Til toppen