Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Overordna kommunale planar

Kommunen lagar planar innanfor alle sektorar. Nokre er lovpålagte og andre ikkje. Nokre planar følgjer plan- og bygningslova, medan andre planar er heimla i anna lovverk.

Kommuneplanen, som er delt i èin samfunnsdel og èin arealdel, er den viktigaste planen kommunen har for styring av samfunnsutviklinga. 


 

Os kommune:

Fusa kommune: 

Kontakt

Jannicke Ane Sem-Onarheim
Til toppen