Arealdelen av kommuneplanen

Les meir om

Kva arealplanen er for noko, og sjå innspela til kommande arealplan på kartet.

Rullering av arealdelen til kommuneplanen

Kunngjeringar- siste nytt

Kommuneplan - arealdelen

Kommuneplan - arealdelen
Plan / vedlegg Vedteken av / dato Ansvarleg område Rullering
Kart (.PDF, 6 MB) Os kommunestyre 19.6.2012, rev. 29.10.2013 Stab, plan og utvikling 2015
Sak og vedtak (.PDF, 66 kB) Os kommunestyre 29.10.2013 Stab, plan og utvikling 2015
Godkjenning Miljøverndepartementet (.PDF, 2 MB) Os kommunestyre 20.12.2013
Planskildring (.PDF, 5 MB) Revidert 30.1.2014 Stab, plan og utvikling 2015
Risikokart (.PDF, 7 MB) Os kommunestyre 19.6.2012 Stab, plan og utvikling 2015
Konsekvensutgreiing (.PDF, 6 MB) Os kommunestyre 19.6.2012 Stab, plan og utvikling 2015
ROS-analyse (.PDF, 2 MB) Os kommunestyre 19.6.2012 Stab, plan og utvikling 2015
Vurdering naturmangfaldlova (.PDF, 5 MB) Os kommunestyre 19.6.2012 Stab, plan og utvikling 2015
Temakart for Oselvvassdraget (.PDF, 3 MB) Os kommunestyre 19.06.2016 Stab, plan og utvikling 2015
Til toppen