Prosjekt i Bjørnafjorden kommune

Prosjekt i Bjørnafjorden kommune
Prosjekt Prosjektleiar E-postadresse Telefonnummer Prosjektnummer
Borgafjellet barneskule Ole Håkon Sælen Send e-post 932 14 735 2270
Brugata - vatn/avløp Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 8225
Bufellesskap Søfteland Ole Håkon Sælen Send e-post 932 14 735 2010
E39 - vatn/avløp Anita Karlsen Send e-post 900 10 774 8100
Fusavika - slamavskiller og utsleppsledning Mats Frank Send e-post 986 53 280 9160
Gymnasvegen VA Odd-Helge Henriksen Send e-post 90577430 8010
Hatvikvegen - vatn/avløp Lene J. Nordstrønen Send e-post 926 18 934 8130
Hegglandsdalsvegen frå Heien til Borgavegen Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 8490
Hegglandsdalsvegen, etappe 2 og 3 - vatn/avløp Mats Frank Send e-post 986 53 280 8610
Hjelpemiddellager/base Open omsorg/sjukeheimspl. Frankie T. Gindl Send e-post 481 86 392 2000
Industrikai Eikelandsosen Per Rosvoll Send e-post 99292141 7220
Jettegryto barnehage Eivind Holmedal Send e-post 480 31 683 2300
Kuvågen - pumpestasjon (avløp) Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 9130
Kysthospitalet - pumpestasjon (avløp) Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 9140
Landboden - vatn/avløp/veg Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 9220
Lepsøyvegen/Trolldalen - GS-veg/fortau Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 7200
Microhus Thomas L. Skogseide Send e-post 958 41 595 3810
Mobergshaugen - fjerne asbestrør/avløpsløsning Lene J. Nordstrønen Send e-post 926 18 934 9110
Nordstrøno - pumpestasjon (avløp) Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 9360
Os VBA (vannbehandlingsanlegg) Per Martin Sælen Send e-post 469 44 830 8011
Oshaugen - vatn/avløp Siril Langhelle Send e-post 992 50 438 9150
Parkering i fjell Eivind Holmedal Send e-post 48031683 7261
Parkeringsløysning Osøyro Agnete Haugland Send e-post 952 31 442 7263
Råvassledning Storestraumen - Krokvatnet Kjetil Vikane Send e-post 932 32 952 8012
Revsåsen - kommunal veg Per Martin Sælen Send e-post 469 44 830 7244
Skeisleira til OHARA, overføring avløp Siril Langhelle Send e-post 992 50 438 9010
Skjelbreid - forsterka vannforsyning Magnus Reiakvam Send e-post 476 37 918 8140
Solstrandsområdet - Kuhnle, overføring avløp til OHARA Lene J. Nordstrønen Send e-post 92618934 9240
St.Hanshaugen - nytt høgdebasseng for vatn Per Martin Sælen Send e-post 469 44 830 8410
Stallabrotvegen - utviding Øystein Havsgård Send e-post 404 15 560 7242
Steinavikjo strandpark- Baldersheim Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 4020
Steindalsvatnet - dam (vassforsyning) Per Martin Sælen Send e-post 469 44 830 8150
Stølsvegen - fjerne asbestrøyr Lene J. Nordstrønen Send e-post 926 18 934 9120
Vesterlio, Søfteland - vatn/avløp Odd-Helge Henriksen Send e-post 952 31 442 7230
Ådnavika reinseanlegg Øystein Havsgård Send e-post 404 15 560 9170
Åsen ny veg  (Åsen - Helleskaret) Per Martin Sælen Send e-post 469 44 830 Fleire