Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Klagenemnda

Klagenemnda har lukka møte. Vi publiserer difor ikkje møteplan og kva saker dei har til behandling

Medlemar

Klagenemnda
Klagenemnda
Namn Rolle Parti Telefon E-post
Jostein Bøe Leiar FrP 911 91 060 jos-boee@online.no
Jan Harald Gaassand Nestleiar SP 482 77 032 jangaa@online.no
Sissel H. Stuberg Medlem H 411 03 976 sissel@stuberg.dk
Eivind Moberg 1. varamedlem SP 907 38 454 eivind.moberg@bkkfiber.no
Nina B. Halhjem 1. varamedlem FrP 481 13 853 nina.halhjem@gmail.com
Olav Kvinge 1. varamedlem H 474 88 381 / 928 90 533 olav.kvinge@gmail.com
Terje B. Lågeide Rådgjevar 56 57 50 58 tel@os-ho.kommune.no
Gunvor S. Heggland Sekretær 56 57 50 20 gsh@os-ho.kommune.no
Oversikt over medlemmer og kontaktinformasjon i klagenemda
Til toppen