Kven kan stemme?

For å stemme ved stortingsval må du:

  • Vere norsk statsborgar
  • Fylle 18 år innan utgangen av valåret
  • Ikkje ha mista stemmeretten etter Grunnloven § 53
  • Vere, eller nokon gang ha vore, folkeregisterført som busett i Noreg (gjeld ikkje tilsette i diplomatiet eller deira familiar)
  • Vere manntalsført i ein kommune
Til toppen