Sametingsvalet

MERK! Skal du stemme ved sametingsvalet, så må du gjere dette gjennom førehandsstemming; du kan ikkje gjere det på sjølve valdagen. Dette er fordi det er færre enn 30 personar som er registrerte i Sametinget sitt valmanntal i Bjørnafjorden kommune. 

Hugs å ta med deg legitimasjon når du skal stemme.
Valkort gjeld ikkje som legitimasjon.

Til toppen