Stemme heime

Har du behov for å stemme heime? Slik går du fram:

Heimestemming

Veljarar som ikkje er i stand til å ta seg fram til eit vallokale, har krav på å få stemme heimefrå. Dette kan du gjere frå 31. august til 8. september. Frist for å søke om heimestemming er tysdag 5. september klokka 12.00.

Kontakt Bjørnafjorden kommune på

Husk å ta med deg legitimasjon når du skal stemme.
Valkort gjeld ikkje som legitimasjon.

Sjå valg.no for meir informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023.