Info om kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023

Kommunestyre- og fylkestingsvalet blir halde 11. september 2023.

Her kan du førehandsstemme

Bjørnafjorden kommune vil 11. september gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023.

Bjørnafjorden valstyre har ansvaret for gjennomføringa av kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023. Leiar av valstyret er ordførar Trine Lindborg.

På møteplanen til valstyret kan du sjå kven som er medlem og saker dei behandlar: 
Bjørnafjorden valstyre 2023 - Bjørnafjorden kommune (onacos.no)

Valstyret har vedtatt ei rekke saker om gjennomføringa av valet i 2023. Sjå sakene her:

Bjørnafjorden valstyre 02.02.2023 - Bjørnafjorden kommune (onacos.no)
Bjørnafjorden valstyre 16.03.2023 - Bjørnafjorden kommune (onacos.no)
Bjørnafjorden valstyre 01.06.2023 - Bjørnafjorden kommune (onacos.no)
Bjørnafjorden valstyre 20.06.2023 - Bjørnafjorden kommune (onacos.no)

 

Viktige datoar

 

Husk å ta med deg legitimasjon når du skal stemme.
Valkort gjeld ikkje som legitimasjon.

Sjå valg.no for meir informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023.