Kven kan stemme?

For å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsval må du:

  • Vere norsk statsborgar
  • Fylle 18 år innan utgangen av valåret
  • Ikkje ha mista stemmeretten etter grunnlov § 53
  • Vere, eller nokon gang ha vore, folkeregisterført som busett i Noreg (gjeld ikkje tilsette i diplomatiet eller deira familiar)
  • Vere manntalsført i ein kommune

I tillegg har personer om ikkje er norske statsborgarar stemmerett dersom dei: 

  • har stått innført i folkeregisteret som busett i Noreg dei tre siste åra før valdagen, eller
  • er statsborgar i eit anna nordisk land og har blitt folkeregistrert i Noreg seinast 30. juni 2023.