Besøksrutinar for sjukeheimane i Bjørnafjorden kommune

Klikk for stort bilete Fransisco Munoz/Bjørnafjorden kommune Anbefaling om å avgrense talet på personar vi har kontakt med, og å halde seg til dei same personane over tid (altså ikkje nye gjester kvar dag) vil framleis vere gjeldande for bebuarar i sjukeheim. Vi oppmodar til å avgrense talet på besøkande slik at det er mogleg å halde ein meter avstand.

Vi oppmodar på det sterkaste at besøkande frå kommunar eller område med stort smittepress, utset besøk til sjukeheimane.

Før besøket:

  • Personar med bekrefta eller sannsynleg covid-19-smitte kan ikkje komme på besøk til sjukeheimane. Det same gjeld personar i heimekarantene og personar med symptom på luftvegsinfeksjon. Sjølv ved milde symptom, skal du halde deg heime.
  • Ring avdelinga for å avtale besøk på førehand.

Sjå kontaktinformasjon til dei ulike avdelingane ved Luranetunet bu- og behandlingssenter.

Sjå kontaktinformasjon til Fusa og bu- og behandlingssenter.

Under besøket:

  • Under besøk må du halde 1 meters avstand til den du besøker, tilsette og andre bebuarar.
  • Besøkande må følgje gjeldande rutinar og smittevernråd. Vask hendene grundig med såpe og vatn/desinfeksjonsmiddel, også ved besøk utandørs.

Sjukeheimane held oversikt over besøkande, derfor registrerer alle besøkande seg på skjema ved ankomst. På denne måten er det mogleg å gjennomføre smittesporing på ein effektiv måte dersom det skulle bli nødvendig.

  • Alle bebuarar kan ta imot gåver, blomar og liknande. 
  • Dersom besøkande har med mat, må alle vaske/sprite hendene før måltidet.
  • Besøkande kan ikkje nytte fellesareala i avdelinga.
Til toppen