Det blir ikkje streik no

Firmbee.com/Unsplash  

Partane blei i dag einige og det blir derfor ikkje streik i kommunesektoren i denne omgang.

KS og forhandlingssamanslutningane LO, Unio, YS og Akademikerne blei i dag eininge i hovudtariffoppgjeret, og faren for streik i Bjørnafjorden kommune er over i denne omgang.

Vi ser at fleire av lærarorganisasjonane har stemt blankt og at difor framleis er streikefare for desse gruppene. Ein slik streik kan først starte om 14 dagar.

Les mer om resultatet og pressemeldinga på www.ks.no/tariff.

Til toppen