Folkemøta om framtidig skulestruktur: Vi treng dine innspel!

Fransisco Munoz/Bjørnafjorden kommune

18.- 27. september held vi opne folkemøte i dei fem skulekrinsane der skular blir vurdert nedlagte.
Målet for møta er å samle flest mogleg innspel frå alle som kan bli påverka av ei eventuell nedlegging.

Datoar for folkemøta:

  • Strøno barneskule: Gymsalen på Strøno barneskule, måndag 18. september, kl. 18-20
  • Os barneskule: Gymsalen på Os barneskule, tysdag 19. september, kl.18-20
  • Fusa barneskule: Samfunnshuset på Fusa, onsdag 20. september, kl.18-20
  • Ådlandsfjorden barneskule: Gymsalen på Ådlandsfjorden barneskule, måndag 25. september, kl. 18-20
  • Halhjem barneskule: Halhjem barneskule, onsdag 27. september, kl. 18-20

Du må seie ifrå

Innspel frå møta og digitale høyringssvar vil danne grunnlaget for saka som politikarane i Bjørnafjorden skal behandle i haust. For å sikre ei grundig og balansert utgreiing, er det viktig at vi samlar innspel frå så mange som mogleg.

  • Kva meiner du politikarane må vite om din skule?
  • Kva konsekvensar av ei eventuell skulenedlegging må kome fram før politikarane kan ta ei avgjerd?

Slik kan du gi innspel:

Agenda for møta

  • Ordførar Trine Lindborg ønskjer velkommen 
  • Kommunedirektør Christian Fredrik Fotland og kommunalsjef Oppvekst Line Rye orienterer om kommunen sin økonomiske situasjon og arbeidet med utgreiing om skulestruktur
  • Innspel frå salen