Gratis søvnkurs på nett - oppstart 30. oktober

Ugle - Klikk for stort bileteÅ sove dårleg er utmattande. Illustrasjonsfoto: Dennis Groom/Unsplash

Dette kurset er for deg med søvnvanskar som går ut over kvardagen, og som ønskjer å sove betre utan å bruke sovemedisin.

Kurset er gratis og ope for alle i Vestland fylke.

Aktuelle tema

Kurset blir gjennomført digitalt med undervisning og diskusjonar.

  • Søvn og søvnvanskar
  • Vanar og tankar som påverkar søvn
  • Stress og avspenning
  • Stimuluskontroll
  • Søvnrestriksjon

Kurset er utvikla av Helsedirektoratet, basert på kunnskap frå Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer (sovno.no), og finansiert av Vestland fylkeskommune. Gjennomføringa av kurset skjer i samarbeid mellom kommunane Gloppen, Sunnfjord, Bergen og Bjørnafjorden.

Tid og stad

  • Måndag 30. oktober, kl. 14-15.30
  • Måndag 6. november, kl. 14-15.30
  • Måndag 13. november, kl. 14-15.30
  • Måndag 20. november, kl. 14-15.30

Kurset er digitalt. Du mottar lenke til kurset når du melder deg på.

Kurshaldarar er rådgivar og lege Finn Markussen frå Frisklivssentralen i Bergen kommune og rådgivar og kognitiv terapeut Karen Hope Nilsen frå Friskliv og meistring Bjørnafjorden.

Bakgrunn for kurset

Søvn er viktig for både den fysiske og psykiske helsa vår. Søvnbehovet er individuelt, men dei fleste vaksne treng sju-åtte timar per natt.
Folkehelseundersøkinga i Vestland for 2022 viser at vi søv i underkant av sju timar per natt.
Undersøkinga viser også at 12 prosent av befolkninga slit med søvnproblem (insomni), spesielt i aldersgruppene 18-29 år og 40-59 år. Fleire kvinner enn menn rapporterer om søvnproblem.

Dei fleste som får behandling for søvnproblem, får sovemedisin, trass i at medikamentfrie tiltak kan vere langt meir effektive. Du kan oppnå stor forbetring av søvnen med relativt enkle grep - heilt utan biverknader!

Påmelding 

Meld deg på digitalt søvnkurs

Har du spørsmål? Send ein e-post til frisklivogmeistring@bjornafjorden.kommune.no