Har du barn som skal begynne i 1. klasse og gå på SFO? No blir det (mykje) billigare!

Fransisco Munoz/Bjørnafjorden kommune Regjeringa har gjort framlegg om at elevar på 1. trinn skal ha 12 timar gratis skulefritidsordning (SFO). Kunnskapsdepartementet skal etter planen vedta forskriftsendringar i midten av juni 2022.

Dette betyr at det vil bli langt billigare for 1. klassingar å gå på SFO det første året.

Ordninga gjeld frå skuleåret 2022/2023 og berre for elevar på 1. trinn. Ordninga gjeld òg SFO-tilbod i feriane.

Kva betyr dette i Bjørnafjorden kommune?

  • Alle barn på 1. trinn som går på SFO, vil få 12 timar trukke frå på prisen.
  • 12 timar SFO i veka er gratis. Tilbodet er fordelt før skulestart og etter at skulen er slutt for dagen. Sjå kva som er gratis opphaldstid på SFO ved din skule NB! Du må søkje om plass, sjølv om tilbodet er gratis.
  • Utvida tid på SFO må du framleis betale for.
  • Dersom du har søkt om redusert foreldrebetaling for SFO, har du rett på dette i tillegg.
  • Det er ikkje mogleg å kombinere fleire plasstypar.

Pris for SFO varierer med opphaldstype, det vil seie kor mange dagar i veka barnet er på SFO.

  • Du kan velje frå 2-5 dagar.
  • Normal opphaldstid er klokka 7.30-16.30. Nokre skular tilbyr òg utvida opphaldstid frå klokka 7. 

Dette er dei nye SFO-prisane for 1. trinn:

SFO-prisar for 1. trinn 2022/2023
Type plass Dagens pris i kr per månad Ny pris i kr per månad
Ny plasstype! Inntil 12 timar. Sjå når gratis tid startar og sluttar ved din skule. Merk at du må søkje om plass, sjølv om tilbodet er gratis. 0
40 % plass (to dagar) 1170 0
40 % plass (to dagar) + utvida tid (kl.7-7.30) 1300 130
60 % plass (tre dagar) 1640 100
60 % plass (tre dagar) + utvida tid (kl. 7-7.30) 1830 290
80 % plass (fire dagar) 2120 620
80 % plass (fire dagar) + utvida tid (kl. 7-7.30) 2370 870
100 % plass (fem dagar) 2360 1030
100 % plass (fem dagar) + utvida tid (kl. 7-7.30) 2670 1320

Vi oppmodar foreldre til å vurdere SFO-behovet sett opp mot dei nye prisane.

Har du søkt om SFO-plass og ønskjer å endre plasstype?

Gå til søknadsportalen for å endre innan fredag 17. juni 2022.

Slik går du fram i søknadsportalen:

  • Endre søknad? Vel Mi side ► Aktuelle saker
  • Endre type plass? Vel Mi side ► Mine plasseringar 
  • Seie opp plass? Vel Mi side ► Mine plasseringar

Les også:

Til toppen