Har du merknader til budsjettet?

Bjørnafjorden kommune si innstilling til budsjettet for 2023 og økonomiplanen 2023 – 2026 inkl. gebyr- og prisliste for 2023 blir lagt ut t til offentleg ettersyn etter formannskapet sitt møte 01.12.2022. Kommunestyret gjer endeleg vedtak i saka 15. desember 2022.
 

Har du merknader til budsjettet?

Send merknader på e-post til post@bjornafjorden.kommune.no
 

Frist for å sende inn merknad er 14. desember 2022.

Behandling i formannskapet 01.12.2022:

I møtet blei det lagt fram

Budsjettframlegg frå SV 2023 (PDF, 418 kB)
Budsjettframlegg frå MDG Bjørnafjorden 2023 (PDF, 342 kB)
Budsjettframlegg frå Bjørnafjorden FrP-H-Krf-Uavh. 2023 (PDF, 432 kB)
Budsjettframlegg frå Ap-Sp 2023 (PDF, 311 kB)
 

Ved røysting fekk

Budsjettframlegget frå Sv 1 røyst

Budsjettframlegget frå MDG 1 røyst

Budsjettframlegget frå Ap/Sp 3 røyster

Budsjetteframlegget frå Frp/H/KrF/Uavhengig representant Magne  Djuvik 4 røyster

Ingen av framlegga fekk såleis fleirtal. Det blei så røysta over Kommunedirektøren sitt budsjettframlegg (PDF, 5 MB), som fekk 9 røyster, og dermed blir Formannskapet si innstilling til budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023 - 2026. 

Fabian Blank, Unsplash