Har du merknader til budsjettet?

Bjørnafjorden kommune si innstilling til budsjettet for 2023 og økonomiplanen 2023 – 2026 inkl. gebyr- og prisliste for 2023 blir lagt ut t til offentleg ettersyn etter formannskapet sitt møte 01.12.2022. Kommunestyret gjer endeleg vedtak i saka 15. desember 2022.
 

Har du merknader til budsjettet?

Send merknader på e-post til post@bjornafjorden.kommune.no
 

Frist for å sende inn merknad er 14. desember 2022.

Fabian Blank, Unsplash
Til toppen