Meir MinMemoria i demensomsorga i Bjørnafjorden

Tamara Gore/Unsplash MinMemoria er namnet på eit digitalt kommunikasjonsverktøy kor pårørande kan samle livshistoria til personar med demens, slik at viktige historier og minne er lett tilgjengelege for både dei nærmaste og dei tilsette i omsorgstenestene.

Hausten 2020 innførte demensomsorga i Bjørnafjorden kommune eit pilotprosjekt med MinMemoria, med ti lisensar.
No får 50 nye brukarar tilgang til verktøyet, og avdelingar på Luranetunet og Fusa bu- og behandlingssenter er inviterte med i prosjektet. Demenskoordinator i Bjørnafjorden kommune, Sølvi Bjørnevoll Fagertveit. 

Opplæringa er i gang

Tysdag denne veka var pårørande samla til informasjonsmøte og opplæring i bruk av MinMemoria på Luranetunet og via Teams. Helsefagelevar på VG2 ved Os vidaregåande skule har òg fått opplæring i MinMemoria, og kan hjelpe pårørande og tilsette når dei skal ut i praksis.

Trygge relasjonar og gode øyeblikk

- Brukararne sine ressursar kan lett forsvinne i dei daglege gjeremåla. Vi treng eit verktøy for å knyte dialogen og dei gode tenestene saman, seier demenskoordinator i Bjørnafjorden kommune, Sølvi Bjørnevoll Fagertveit.
- MinMemoria gir tilsette i omsorgstenestene og pårørande noko å snakke om, og moglegheit til å skape trygge relasjonar og gode øyeblikk. Dette kan sikre at dei tilsette får nok kunnskap og kjennskap til å skape ein god kvardag for tenestemottakarar med demens, seier ho. 

Alle i familien kan bidra med bilete og minne

Det er dei pårørande som lagar profilen i MinMemoria. Profilen handlar om livshistoria til brukaren og kva som er viktig for han eller henne. Dei tilsette brukar denne som utgangspunkt for å skape gode samtalar og meiningsfylte aktivitetar i kvardagen. Alle i familien kan få eigen tilgang til Min Memoria og bidra med sine bilete og minne.

- Dette gjer det enklare å kommunisere om dei små, men svært betydningsfulle kvardagshendingane. Familien kan òg sende bilete og helsingar, og vi kan dele øyeblikk frå det som skjer hos oss i omsorgstenestene, seier Bjørnevoll Fagertveit.
 

Les også: MinMemoria bidrar til at Trygve (78) kan bo hjemme lengre.

Til toppen