Velkommen på besøk til sjukeheimane våre

Fransisco Munoz/Bjørnafjorden kommune Vi ber deg om å fylle ut eit registreringsskjema når du kjem. Dette gjer vi for å forenkle eventuell smittesporing. Hugs påbod om munnbind på offentleg stad når du ikkje kan halde ein meters avstand, og at anbefalingane om færre nærkontaktar òg gjeld for bebuarane våre.

Hugs at fleire av bebuarane våre er ekstra sårbare for smitte. Dersom du ikkje er fullvaksinert, ber vi deg ta ekstra omsyn.

Vi ber deg om å tenke gjennom følgjande før du kjem på besøk:

  • Har du fått påvist covid-19 eller ventar du på prøvesvar?
  • Er du i karantene eller isolasjon?
  • Har du feber, hoste, endra lukte- og/eller smakssans eller andre nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon?

Dersom du svarar ja på eitt eller fleire av desse spørsmåla, kan du ikkje besøke sjukeheimane våre. Ved spørsmål, ta kontakt med den aktuelle avdelinga. 

Sjå kontaktinformasjon til dei ulike avdelingane ved Luranetunet bu- og behandlingssenter.

Sjå kontaktinformasjon til Fusa og bu- og behandlingssenter.

Dersom du får påvist covid-19 eller utviklar symptom i etterkant av besøket, ber vi deg om å ta kontakt med avdelinga du besøkte.

Vi minner om at det er viktig med god hand- og hostehygiene.

Velkommen til oss!

Til toppen