Velkommen på besøk til sjukeheimane våre

Klikk for stort bilete Fransisco Munoz/Bjørnafjorden kommune Sukeheimane i Bjørnafjorden kommune har ikkje lenger tilgangskontroll. 
Besøkande kan endeleg kome på besøk på vanleg måte, utan å melde frå på førehand eller signere skjema ved ankomst.

Men hugs at vi framleis er i ein pandemi, og at fleire av bebuarane våre er ekstra sårbare for smitte. Dersom du ikkje er fullvaksinert, ber vi deg ta ekstra omsyn til alle bebuarane våre.

Vi ber deg om å tenke gjennom følgjande før du kjem på besøk:

  • Har du fått påvist covid-19 eller ventar du på prøvesvar?
  • Er du i karantene eller isolasjon?
  • Har du feber, hoste, endra lukte- og/eller smakssans eller andre nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon?

Dersom du svarar ja på eitt eller fleire av desse spørsmåla, kan du ikkje besøke sjukeheimane våre. Ved spørsmål, ta kontakt med den aktuelle avdelinga. 

Sjå kontaktinformasjon til dei ulike avdelingane ved Luranetunet bu- og behandlingssenter.

Sjå kontaktinformasjon til Fusa og bu- og behandlingssenter.

Dersom du får påvist covid-19 eller utviklar symptom i etterkant av besøket, ber vi deg om å ta kontakt med avdelinga du besøkte.

Vi minner om at det er viktig med god hand- og hostehygiene.

Velkommen til oss!

Til toppen