Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Det er ei krevjande tid helsesektoren no er inne i, og det kan bli meir behov for smittevernutstyr enn det kommunen har per dags dato. Bjørnafjorden kommune oppmodar no alle næringslivsaktørar i kommunen som har smittevernutstyr til å ta kontakt.

 

Regjeringa har sett i verk omfattande tiltak og tilpassingar av ulike regelverk for å handtere koronasituasjonen. Ei rekke av tiltaka er retta mot  arbeidstakarar og næringsliv.
Her har næringsavdelinga i Bjørnafjorden kommune samla nyttig lenker til oppdatert informasjon.  

Det er fleire bedrifter som har permittert ansatte og fleire som no står i fare for å måtte permittere. På den andre sida er det fleire som har eit stort bemanningsbehov. Næringssjef i Bjørnafjorden kommune, Elin Bryn Thorsen, ber næringsdrivande svare på ei kort spørjeundersøking for å kartlegge behova. 

Koronaviruset råkar alle, og næringslivet står overfor store og krevjande økonomiske utfordringar som følge av dei nødvendige tiltaka nasjonale og lokale styresmakter har innført.

Til toppen