Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Endring av styrar/avløysar

Dersom dagleg leiar (serveringsstad),  skjenkestyrar eller avløysar sluttar, må det omgåande søkast om ny godkjenning for ny, dagleg leiar, styrar eller avløysar.

Søknaden vil kome til saksbehandler, deretter blir søknaden sendt til vandelsvurdering hos Politiet.

Dersom serveringsstaden blir tatt over av ein annan, fell serveringsløyvet bort dersom det ikkje blir søkt om løyve innan 30 dagar etter at det blei inngått avtale om overdraging.

Søknadsskjema for godkjenning av ny styrar/avløysar etter serverings- og alkohollova

Til toppen