Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Ditt ansvar som arbeidsgivar

Som arbeidsgivar har du eit ekstra ansvar for forhold knytt til dine tilsette, som skattetrekk, arbeidsgivaravgift og innrapportering på a-meldinga.

A-meldinga

Kva skal du rapportere i a-meldinga og korleis?

Generell informasjon om arbeidsgivarpliktene

Informasjon om lønsopplysingsplikt, plikt til å foreta forskotstrekk og utrekning av arbeidsgivaravgift finn du på skatteetaten.no.

Kurs for arbeidsgivarar

Skatteetaten arrangerer gratis kurs for nye næringsdrivande. Sjå Skatteetaten for meir informasjon og kurskalender.

Idrettslag og ideelle organisasjonar

Idrettslag og ideelle organisasjonar går gjerne under nemninga «ikkje skattepliktig». Føresetnaden er at dei ikkje har som formål å tene pengar. Likevel har laget/organisasjonen plikter som arbeidsgivar. Les meir i denne miniguiden - Idrettslag og ideelle organisasjonar, plikter som arbeidsgivar  (PDF, 193 kB)

Til toppen