Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Endra kontonummer

Dersom du ønskjer å endra kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp, kan du gjera det i Altinn.

Dersom fristen for å endra kontonummer i Altinn har utløpt, kan du oppgje kontonummeret du ønskjer å endra til i brev eller e-post til Bjørnafjorden kemnerkontor.

Oppmodinga om endring av kontonummer må vera underteikna av dagleg leiar i selskapet eller den som dagleg leiar har gitt fullmakt til. Legg ved kopi av ID og eventuell fullmakt. Dersom oppmodinga kjem frå advokat, revisor eller rekneskapsførar er det ikkje naudsynt med fullmakt. Det må òg dokumenterast ved hjelp av bankutskrift at kontoen tilhøyrer selskapet.

Til toppen