Kontoutskrift og saldo for skatt og arbeidsgivaravgift

Ei saldoutskrift viser kor mykje du skuldar eller har til gode per i dag. Ei kontoutskrift viser alle inn- og utbetalingar i ein valt periode.

Slik bestiller du

Send oss e-post eller brev for å bestille kontoutskrift eller saldooversikt for skatt og arbeidsgivaravgift.

Til toppen