Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Motrekning

Dersom du skuldar pengar til det offentlege, kan skattepengar du har til gode bli brukte til å betala ned på det du skuldar. Dette blir kalla motrekning.

Du blir motrekna dersom du skuldar:

  • Skatt eller forseinkingsrenter frå tidlegare år
  • Skatt til andre kommunar
  • Barnebidrag
  • Meirverdiavgift 
  • Andre krav til stat eller kommune, til dømes parkeringsgebyr

Dersom du etter motrekning framleis har pengar til gode, får du dei utbetalt. Du får ei oversikt som syner kva pengane har blitt brukt til. Det kan ta nokre veker frå skatteoppgjeret er sendt ut til saka di er ferdig handsama.

Spørsmål eller klage på motrekning

Ta kontakt med kemnerkontoret.

Til toppen