Vegen fram til ferdig barnehageopptak

Her kan du følgja gangen i opptaksprosessen våren 2020.

Hovudopptak, første runde:

Søndag 1. mars:

  • Søknadsfrist for hovudopptak til barnehage 2020.
  • Frist for barnehagane til å melda kor mange ledige plassar dei har til 1. runde av hovudopptaket.

Onsdag 4. mars

  • Bjørnafjorden kommune sender framlegg til 1. runde av hovudopptaket til barnehagane for godkjenning.

Fredag 6 mars

  • Kl. 10.00: Frist for barnehagane til å godkjenna 1. runde av hovudopptaket.

Hovudopptak, andre runde:

Måndag 16. mars     

  • Frist for barnehagane til å melda kor mange ledige plassar dei har til 2. runde av hovudopptaket. 

Onsdag 18. mars         

  • Bjørnafjorden kommune sender framlegg til 2. runde av hovudopptaket til barnehagane for godkjenning.

Fredag 20. mars   

  • Kl. 10.00: Frist for barnehagane til å godkjenna 2. runde av hovudopptaket.

Hovudopptak, tredje runde:

Onsdag 1. april  

  • Frist for barnehagane til å melda kor mange ledige plassar dei har til 3. runde av hovudopptaket.

Onsdag 1. april          

  • Bjørnafjorden kommune sender framlegg til 3. runde av hovudopptaket til barnehagane for godkjenning.

Fredag 3. april           

  • Kl. 10.00: Frist for barnehagane til å godkjenna 3. runde av hovudopptaket.

Veke 18:

Søkarar som ikkje har fått tilbod om barnehageplass i hovudopptaket får informasjon om rett til barnehageplass.

Kontakt

Irene Kvåle Foer
Fagsjef kommunale barnehagar
Mobil: 917 57 972
Tonje Tveit Horne
Oppvekstkonsulent
Telefon: 56 58 01 20
Til toppen