Vegen fram til ferdig barnehageopptak

Her kan du følgja gangen i opptaksprosessen våren 2022.

Hovudopptak, første runde:

Måndag 1. mars:

  • Søknadsfrist for hovudopptak til barnehage 2022.
  • Frist for barnehagane til å melda kor mange ledige plassar dei har til 1. runde av hovudopptaket.

Fredag 4. mars

  • Bjørnafjorden kommune sender framlegg til 1. runde av hovudopptaket til barnehagane for godkjenning.

Måndag 7. mars

  • Kl. 10.00: Frist for barnehagane til å godkjenna 1. runde av hovudopptaket.

Hovudopptak, andre runde:

Måndag 21. mars     

  • Frist for barnehagane til å melda kor mange ledige plassar dei har til 2. runde av hovudopptaket. 

Onsdag 23. mars         

  • Bjørnafjorden kommune sender framlegg til 2. runde av hovudopptaket til barnehagane for godkjenning.

Torsdag 24. mars   

  • Kl. 10.00: Frist for barnehagane til å godkjenna 2. runde av hovudopptaket.

Hovudopptak, tredje runde:

Torsdag 7. april  

  • Frist for barnehagane til å melda kor mange ledige plassar dei har til 3. runde av hovudopptaket.

Fredag 8. april          

  • Bjørnafjorden kommune sender framlegg til 3. runde av hovudopptaket til barnehagane for godkjenning.
  • kl. 10.00: Frist for barnehagane til å godkjenna 3. runde av hovudopptaket.

Veke 17 (25. april - 1. mai)

Søkarar som ikkje har fått tilbod om barnehageplass i hovudopptaket får informasjon om rett til barnehageplass.

Til toppen