Vegen fram til ferdig barnehageopptak

Her kan du følgje gangen i opptaksprosessen våren 2023.

Hovudopptak, første runde:

Onsdag 1. mars: Søknadsfrist for hovudopptak til barnehage 2023

  • Det er mogeleg å søkje barnehageplass i perioden 1. mars-1. mai, men nye søknader blir ikkje gjort tilgjengelege for barnehagane før samordna opptak er avslutta.
  • Frist for barnehagane til å melde kor mange ledige plassar dei har til 1. runde av hovudopptaket. Tilgjengeleg kapasitet skal meldast på skjema mottatt pr. e-post. Tilbodsportalen for nye barnehageplassar blir stengt.

Måndag 6. mars

  • Bjørnafjorden kommune sender e-post med framlegg til 1. runde av hovudopptaket til barnehagane for godkjenning. Framlegget blir korrigert om nødvendig, etter avtale med barnehagane.

Tysdag 7. mars

  • Kl. 10: Frist for barnehagane til å godkjenne 1. runde av hovudopptaket. Når alle barnehagane har godkjent framlegg, vil tilbodsportalen bli gjort tilgjengeleg for barnehagane for produksjon av tilbodsbrev.

Hovudopptak, andre runde:

Tysdag 21. mars     

  • Frist for barnehagane til å melde kor mange ledige plassar dei har til 2. runde av hovudopptaket. Tilgjengeleg kapasitet skal meldast på skjema mottatt på e-post.

Onsdag 22. mars         

  • Bjørnafjorden kommune sender e-post med framlegg til 2. runde av hovudopptaket til barnehagane for godkjenning. Framlegget blir korrigert om nødvendig, etter avtale med barnehagane.

Torsdag 23. mars   

  • Kl. 10: Frist for barnehagane til å godkjenne 2. runde av hovudopptaket. Når alle barnehagane har godkjent framlegget, vil tilbodsportalen bli gjort tilgjengeleg for barnehagane for produksjon av tilbodsbrev.

(Påskeferie 3.-10. april 2023)

Hovudopptak, tredje runde:

Torsdag 11. april  

  • Frist for barnehagane til å melde kor mange ledige plassar dei har til 3. runde av hovudopptaket. Tilgjengeleg kapasitet skal meldast på skjema mottatt på e-post.

Onsdag 12. april          

  • Bjørnafjorden kommune sender framlegg til 3. runde av hovudopptaket til barnehagane for godkjenning. Når alle barnehagane har godkjent framlegget, vil tilbodsportalen bli gjort tilgjengeleg for barnehagane for produksjon av tilbodsbrev.

Torsdag 13. april

  • kl. 14: Frist for barnehagane til å godkjenne 3. runde av hovudopptaket.

Veke 17 (24. -28. april)

Søkarar som ikkje har fått tilbod om barnehageplass i hovudopptaket får informasjon om rett til barnehageplass. Barnehagar med tilgjengeleg kapasitet får høve til å gi tilbod om barnehageplass.

Dersom barnehagen ikkje treng tre rundar med opptak for å fylle plassane, vil det vere mogleg å gi tilbod tidlegare. Dette vil då bli informert ut om.