Informasjon for barnehagane

På denne sida finn du informasjon til leiarar og tilsette i barnehagane i Bjørnafjorden kommune.

Barnehage- og skulerute

Planar

Skjema og brukarrettleiing

Lovverk, forskrifter, vedtekter og retningslinjer

 

Til toppen