Informasjon for barnehagane

På denne sida finn du informasjon til leiarar og tilsette i barnehagane i Bjørnafjorden kommune.

Desse jobbar med barnehageområdet i Bjørnafjorden kommune:

  • Lena Sløgedal, barnehagemynde 924 23 380
  • Irene Kvåle Foer, fagleiar kommunale barnehagar, 917 57 972
  • Karianne Moberg, barnehagefagleg rådgivar 915 80 151
  • Tonje Tveit Horne, oppvekstkonsulent, 56 58 01 20

Barnehage- og skulerute

Planar

Skjema og brukarrettleiing

Lovverk, forskrifter, vedtekter og retningslinjer

 

Til toppen