Informasjon for barnehagane

På denne sida finn du informasjon til leiarar og tilsette i barnehagane i Bjørnafjorden kommune.

Desse jobbar med barnehageområdet i Bjørnafjorden kommune:

  • Irene Kvåle Foer, fagleiar kommunale barnehagar, 56 58 01 20
  • Tonje Tveit Horne, oppvekstkonsulent, 56 58 01 20
  • Karianne Moberg, barnehagefagleg rådgivar frå 1.3.2020
  • Lena Sløgedal, barnehagemynde frå 1.3.2020

Barnehage- og skulerute

Første halvår 2020 er det separate barnehage- og skuleruter for dei kommunale barnehagane i dei to gamle kommunane Fusa og Os. Frå og med august 2020 blir det felles barnehage- og skulerute for dei kommunale barnehagane i Bjørnafjorden kommune.

Planar

Skjema og brukarrettleiing

Lovverk, forskrifter, vedtekter og retningslinjer

 

Til toppen