Ledige barnehageplassar

Desse barnehagane har ledig plass:

  • Hegglandsdalen barnehage
  • Vinnes barnehage
  • Borgafjell barnehage 
  • Søre Fusa barnehage

Sida blir oppdatert når barnehagane melder frå til oss om ledig kapasitet.

Dersom sida er tom, betyr det at ingen barnehagar har meldt inn at dei har ledige plassar.

Til toppen