Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Ledige barnehageplassar

Sida blir oppdatert når barnehagane melder frå til oss om ledig kapasitet.

Dersom sida er tom, betyr det at ingen barnehagar har meldt inn at dei har ledige plassar.

Til toppen