Ledige barnehageplassar

Desse barnehagane har ledig plass:

  • Hegglandsdalen barnehage
  • Vinnes barnehage
  • Borgafjell barnehage 
  • Søre Fusa barnehage
  • Banktjørnhaugen barnehage
  • Os barnehage
  • Kuventræ barnehage
  • Ulvenvatnet barnehage

Sjå oversikt over barnehagar i Bjørnafjorden kommune

Sida blir oppdatert når barnehagane melder frå til oss om ledig kapasitet.

Dersom sida er tom, betyr det at ingen barnehagar har meldt inn at dei har ledige plassar.

Til toppen