Ledige barnehageplassar

Desse barnehagane har ledig plass:

  • Espira Kuventræ barnehage
  • Hegglandsdalen barnehage
  • Vinnes barnehage
  • Jettegryto barnehage
  • Flåten naturbarnehage
  • Borgafjell barnehage 
  • Ulvenvatnet barnehage
  • Søre Fusa barnehage

Sida blir oppdatert når barnehagane melder frå til oss om ledig kapasitet.

Dersom sida er tom, betyr det at ingen barnehagar har meldt inn at dei har ledige plassar.

Til toppen