Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Pris og betaling for barnehageplass

Makspris for barnehageplass er 3135 kroner i månaden for full barnehageplass. Matpengar og liknande kjem i tillegg.

Sjå prisar for dei kommunale barnehagane i oversynet over betalingssatsar, avgifter og gebyr i Bjørnafjorden kommune: Holdhus, Holmefjord, Jettegryto, Lysekloster, Os, Strandvik, Søre Fusa og Trollskogen barnehage.   

For prisar i private barnehagar, sjå heimesidene til den aktuelle barnehagen.

Søskenmoderasjon

Har du fleire enn eitt barn i barnehage, må du melda frå om dette til styrar i barnehagen for å få søskenmoderasjon. Søsken må bu i same husstand. 

  • Barn nummer to i barnehage utløyser 30 % reduksjon i foreldrebetalinga.
  • Barn nummer tre eller meir utløyser 50 % reduksjon i foreldrebetalinga.

Rett til reduksjon gjeld òg om søsken går i forskjellige barnehagar. Det yngste barnet utløyser søskenmoderasjon, og moderasjonen skal trekkast frå dette barnet sin faktura.

Rimelegare barnehage for dei som tener minst

To ordningar kan vera aktuelle å søka om. Sjå meir informasjon om desse og korleis du søker:

Betalingsfri månad

Alle barnehagar har éin betalingsfri månad. Som regel er juli betalingsfri månad, men dette kan variera. Kontakt barnehagen din, eller sjå barnehagen sine vedtekter, for meir informasjon.

Kontakt

Tonje Tveit Horne
Oppvekstkonsulent
Telefon: 56 58 01 20
Irene Kvåle Foer
Til toppen