Haustferieskulen og smittevern

Pandemien påverkar òg planlegginga og gjennomføringa av haustferieskulen i Bjørnafjorden. Dette betyr at det kan komme endringar på kort varsel.

  • Kvart kurs er éin kohort. Dette betyr at elevane berre er saman med andre elevar og leiarar frå sitt kurs. Kvart kurs har eigne rom, toalett, oppmøtestadar og uteområde.
  • Fokus på god hand- og hostehygiene.
  • Alle tilsette vil få innføring i smitteverntiltak.
  • Det er viktig at du held deg heime og gir beskjed til kursleiar dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon.
Til toppen