Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Skular i Bjørnafjorden

Bjørnafjorden kommune legg til grunn at barn skal gå på den grunnskulen som ligg nærast heimen, eller den skulen i nærmiljøet dei soknar til. 

Kva for skule eit barn høyrer til blir avgjort med utgangspunkt i:

  • Kor barnet bur
  • Kapasitet ved skulen
  • Tilhøva på skulevegen
  • Kva for skule eventuelle sysken går på

Når det nærmar seg skulestart for 1. trinn, vil du motta eit brev om kva for skule ditt barn har fått plass ved. Om du ikkje er folkeregistrert med adresse i Bjørnafjorden, må du sjølv ta kontakt med nærskulen.

Spørsmål om skuleplass 

Ta kontakt med skulen i nærområdet ditt. Sjå oversikt med kontaktinformasjon til skulane i Bjørnafjorden kommune lenger nede på denne sida.

Søknad om å byta skule

Du kan søka om å få barnet ditt inn ved ein annan skule. Send søknad til den skulen barnet går på/er skriven inn ved. Ver merksam på at dersom byttet medfører at barnet treng skuleskyss, må foreldre sjølv betala for dette.

Skular i Bjørnafjorden
Skular i Bjørnafjorden
Skule Rektor SFO-leiar Telefonnummer E-postadresse
Eikelandsosen skule, Brakabygda 40, Eikelandsosen Kjersti Søvik John Inge Sævold 56 58 00 50 E-post
Fusa skule, Gjerdevegen 40, Fusa Britt-Mari Gjerde Linda Ann Lohne 56 58 21 48 E-post
Fusa ungdomsskule Maylin Torgilstveit 56 58 08 00 E-post
Halhjem barneskule André Sæthre Elin Søfteland Scheie 56 57 54 00 E-post
Hegglandsdalen barneskule Gunnhild Hansen Sigrun Mosaker 56 57 59 60 E-post
Hålandsdalen montessoriskule Melinda Hjelm Hatletveit Laura Kristin Waage 56 58 11 00 E-post
Kuventræ barneskule Olav Røttingen Tone A. Lund 56 30 31 60 E-post
Lunde barneskule Elin Skaatun Charlotte Reusch Sæle 56 57 59 80 E-post
Lysekloster barneskule Lars-Tore Johannessen Synnøve Ukvitne 56 57 52 15 E-post
Nore Fusa skule, Holsundvegen 190, Holmefjord Martin Haugen Olaug Mjelde 56 58 39 41 E-post
Nore Neset barneskule Børge Lunde Marianne Klausen Turøy 56 57 58 50 E-post
Nore Neset ungdomsskule Øystein Holmaas 56 57 58 00 E-post
Os barneskule Laila Aarbakke Camilla Hjelle Fløysand 56 57 53 63 E-post
Os ungdomsskule Kåre Lutro 56 57 59 00 E-post
Strandvik montessoriskule Heidi Baldersheim Vigdis Hamre 56 58 48 40 E-post
Strøno barneskule Ann-Irene Brunvoll Jill Lepsøy 56 57 52 80 E-post
Søfteland barneskule Line Marie Aarbakke Marita Dale 56 30 33 80 E-post
Søre Fusa skule, Neset 25, Baldersheim Vivi Irene Fosse Maud Markhus 56 58 32 02 E-post
Søre Øyane barneskule Hilde Lyngstad (konst.) Ingrid Bøthun 56 57 59 70 E-post
Vinnes friskule Hein Bondevik Charlotte Strand 56 58 41 72 E-post
Bjørnafjorden vaksenopplæring Are Sæverudsø Lygre 56 57 52 95 E-post

Bjørnafjorden kommune har ansvar for barne- og ungdomsskulane. Hordaland fylkeskommune har ansvar for vidaregåande skule/opplæring.

Kontakt

Janne Martha Efteland Eik
Til toppen