Når er helsesjukepleiar til stades ved barne- og ungdomsskulane?

Ring eller send ein SMS til helsesjukepleiar ved din skule for å avtale tid. Dersom du føler at du ikkje kan vente, ta kontakt med fastlegen din.

 

Når er helsesjukepleiaren til stades ved barne- og ungdomsskulane?
Skule Helsesjukepleiar Til stades Telefonnummer E-postadresse
Eikelandsosen barneskule Susanne Ulvenes Onsdag 97965039 Send e-post
Fusa skule Nadia Smedsvig Tysdag 91000409 Send e-post
Fusa ungdomsskule Tonje Lindborg Tysdag og torsdag 46937521 Send e-post
Halhjem barneskule Manglar førebels, kontakt Tonje Lindborg 46937521 Send e-post
Borgafjellet barneskule Ragnhild B. Hellerud Måndag-torsdag 90914741 Send e-post
Hålandsdalen Montessoriskule Emma M. Heggli Fredag 47673912 Send e-post
Kuventræ barneskule Emma M. Heggli/Hanna Bakketeig Måndag og torsdag/fredag 91629205 Send e-post
Lunde barneskule Eva Kleive Måndag-fredag 91654092 Send e-post
Lysekloster barneskule Kristine H. Remme Måndag, tysdag, torsdag og fredag 46898215 Send e-post
Nore Fusa barneskule Tonje H. Lindborg Fredag 46937521 Send e-post
Nore Neset barneskule Miriam Rød Solberg Måndag-fredag 94017644 Send e-post
Nore Neset ungdomsskule Manglar førebels, kontakt Tonje Lindborg Måndag, tysdag, onsdag og fredag 46937521 Send e-post
Os barneskule Tonje Lindborg Fredag 46937521 Send e-post
Os ungdomsskule Annika Andersland Måndag, tysdag, torsdag og fredag 95785736 Send e-post
Strandvik Montessoriskule Randi Haugse Rød Torsdag 48893681 Send e-post
Strøno barneskule Lena H. Holmefjord Tysdag 90987558 Send e-post
Søfteland barneskule Anne Marie Søfteland 90993709 Send e-post
Søre Fusa barneskule Randi Haugse Rød Annankvar onsdag 48893681 Send e-post
Søre Øyane barneskule Malin H. Fossli Tysdag og torsdag 47643100 Send e-post
Vinnes friskule Randi Haugse Rød Annankvar onsdag 48893681 Send e-post


Oversikt over når helsesjukepleiar er til stades ved dei vidaregåande skulane.

Skulehelsetenesta samarbeider med Helsestasjon for ungdom.

Til toppen