Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Når er helsesjukepleiar til stades ved barne- og ungdomsskulane?

Ring eller send ein SMS til helsesjukepleiar ved din skule for å avtale tid. Dersom du føler at du ikkje kan vente, ta kontakt med fastlegen din.

 

Skule Helsesjukepleiar Kontakt Til stades
Halhjem barneskule Eva Kleive 957 82 918 Tysdag
Hegglandsdalen skule Anne Marie Hansen 909 93 709 Tysdag
Kuventræ barneskule Tonje Helland Lindborg 916 29 205 Kvar dag
Lunde barneskule Unni Reigem 916 54 092 Onsdag og torsdag
Lysekloster barneskule Kristine Heum Remme 468 98 215 Tysdag og torsdag
Nore Neset barneskule Anne Marie Ytredal 476 73 912 Kvar dag
Os barneskule Marita Måge 90 91 47 41 /
56 57 59 08
Kvar dag
Strøno barneskule Lene Hæve Holmefjord 909 87 558 Tysdag
Søfteland barneskule Aida Baretto 468 94 371 Måndag og torsdag
Søre Øyane barneskule Malin Handeland Fossli 476 43 100 Måndag og torsdag
Os ungdomsskule Annika Andersland 957 85 736 Måndag, tysdag og torsdag
Nore Neset ungdomsskule Anne Sundfjord 911 73 771 Måndag, torsdag og fredag

 

Oversikt over når helsesjukepleiar er til stades ved dei vidaregåande skulane.

Skulehelsetenesta samarbeider med Helsestasjon for ungdom Helsestasjonen er open kvar tysdag frå 14.30-16.30.

Til toppen